เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

Union interest - PukPuiClub_Friends

 • วิธีการพาสุนัขลงว่ายน้ำ

  moshi2515 2010-01-09 19:56

  ก่อนการว่ายน้ำจะมีการพาสุนัขจูงเดินเล่นเพื่อผ่อนคลายและขับถ่ายให้เรียบร้อย จากนั้นจะนำสุนัขอาบน้ำชำระร่างกายและขนให้สะอาด สวมเสื้อชูชีพให้เรียบร้อย แล้วพาสุนัขลงสระ โดยจะใช้เวลาการว่ายน้ำครั้งละ ๕ นาที จากนั้นพักเป็นเวลา ๒ นาที โดยทำซ้ำเช่นนี้ ๔ ครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของสุนัข หลังจากว่ายน้ำเสร็จก็จะพาสุนัขอาบน้ำชำระร่างกายอีกครั้ง

  ข้อควรระวังของสุนัขในการลงว่ายน้ำ


  1.สุนัขต้องไม่เป็นโรคผิวหนังหรือมีพยาธิภายนอก เช่น ภูมิแพ้ เห็บ หมัด ไรขี้เรื้อน เป็นต้น
  2.สุนัขที่มีความเสี่ยงสูงต่อการออกกำลังกายเช่น โรคหัวใจ โรคลมชัก เป็นต้น ควรรับคำปรึกษาจากสัตวแพทย์ก่อนพาสุนัขไปว่ายน้ำ
  3.สุนัขต้องไม่อยู่ระหว่างตั้งท้องหรือเป็นสัด ๔.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

  กรณีต่างๆ ที่แนะนำให้ว่ายน้ำ

  เพื่อฟื้นฟูการเดินภายหลังการผ่าตัดกระดูก พบว่าภายหลังการผ่าตัดบางครั้งสุนัขจะมีอาคารเจ็บปวดขาที่ผ่าตัด ไม่ยอมลุกเดินจนส่งผลให้มีการยึดของข้อต่อที่ไม่ได้ใช้งาน การว่ายน้ำจะช่วยให้ขาสุนัขที่ผ่าตัดได้มีการเคลื่อนไหวในน้ำโดยไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดจึงลดโอกาสการยึดของข้อต่อตามมา

  สุนัขที่เป็นโรคข้อสะโพกเสื่อม หรือข้อต่ออื่นๆ เสื่อม การเสื่อมของข้อต่ออาจเกิดจากการพัฒนาการของข้อต่อนั้นๆ ผิดปกติ มักพบบ่อยที่ข้อสะโพก โดยจะพบภาวะการตื้นของเบ้ากระดูกเชิงกรานหรือหัวกระดูกต้นขาหลังพัฒนาผิดปกติ สามารถพบเห็นได้จากภาพถ่ายรังสี สุนัขมักแสดงอาการเดินกะเผลก และเจ็บปวดบริเวณข้อ สะโพกหากปล่อยให้เดินบนพื้นปกติมากๆ จะส่งผลให้ข้อสะโพกหลุดจากเบ้าได้ การว่ายน้ำจะเป็นการช่วยให้โครงสร้างรอบๆ ข้อต่อแข็งแรงขึ้น ช่วยลดโอกาสการหลุดออกจากเบ้าของสะโพกได้

  สุนัขที่มีการอักเสบของข้อต่อ กล้ามเนื้อ พบว่าสุนัขที่มีการอักเสบของข้อต่อกล้ามเนื้อซึ่งอาจเกิดจากการได้รับการกระทบกระเทือนหรือภายหลังจากการออกกำลังกายหนักๆ หากปล่อยให้ข้อต่อหรือกล้ามเนื้อที่อักเสบมีการเคลื่อนไหวมากๆ จากการเดิน จะส่งผลให้การอักเสบนั้นเพิ่มมากขึ้น การว่ายน้ำจะช่วยให้สุขันที่ลอยตัวในน้ำได้เคลื่อนไหวข้อต่อหรือกล้ามเนื้อนั้นๆ โดยไม่ต้องรับน้ำหนักตัวเอง จะช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดจากการอักเสบ

  สุนัขที่ป่วยเป็นอัมพาตจากการได้รับบาดเจ็บที่ไขสันหลัง อาจเกิดจากการได้รับอุบัติเหตุจนกระดูกสันหลังหัก หรือเป็นโรคของกระดูกสันหลัง เช่น โรคหมอนรองกระดูก กระดูกสันหลังเสื่อ การติดเชื้อที่ไขสันหลัง เป็นต้น เมื่อทำการแก้ไขอาการดังกล่าว โดยการผ่าตัดหรือรักษาทางยาแล้วจึงให้ฟื้นฟูการเดินการเดินเพื่อให้กลับมาใช้ขาได้ โดยการว่ายน้ำ ซึ่งจะช่วยให้ขาที่เริ่มพอจะมีแรงบ้าง ได้เคลื่อนไหวโดยไม่ต้องรับน้ำหลักตัวเอง ช่วยให้ข้อต่อเคลื่อนไหว ลดโอกาสการยึดของข้อต่อและช่วยให้สุนัขกลับมาเดินได้เร็วขึ้น

  ข้อมูลจาก:


  Chihuahua CaFe'
  Bloggang.com

 • #1
  moshi2515 2010-01-09 19:57
  ทุกวันนี้น้องเจโลยังไปว่ายน้ำตลอดเลย
You are not a full member of the group,Can not participate in the discussion. เข้าร่วม