วิธีแก้ปัญหา สุนัขหวงอาหาร

ผู้เขียน admin on Tuesday, 30 November 2010

พฤติกรรม?การขู่ แยกเขี้ยว แหนบกัด และกัดในสุนัข เราสามารถเรียนรวม ได้ว่าเป็นลักษณะพฤติกรรมก้าวร้าว ซึ่งพฤติกรรมก้าวร้าวในสุนัขนั้นมีเหตุปัจจัยอยู่หลายลักษณะด้วยกัน เช่น สุนัขก้าวร้าวเพราะหวงอาณาเขต สุนัขก้าวร้าวเพราะความกลัว สุนัขก้าวร้าวเพราะได้รับความเจ็บปวดหรือกำลังเจ็บป่วย สุนัขก้าวร้าวเพราะหวงอาหารหรือเพราะหวงสิ่งของ เป็นต้น

ส่วนใหญ่เท่าที่พบพฤติกรรมความก้าวร้าวจะค่อยๆ พัฒนาขึ้นเป็นลำดับ

โดยเริ่มจาก การขู่

พัฒนามาเป็นแยกเขี้ยว

แหนบกัด และกัดในที่สุด

พฤติกรรมการหวงอาหารในสุนัขนั้น สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งต่อคนและต่อสุนัขด้วยกันทั้งนี้ คุณๆผู้ซึ่งเป็นเจ้าของไม่ควรเมินเฉยต่อการแสดงพฤติกรรมดังกล่าวของสุนัข การปล่อยปละละเลยพฤติกรรมดังกล่าว จะทำให้สุนัขเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวสะสมและรุนแรงมากขึ้น จนยากที่จะแก้ไข ดังนั้น การฝึกสุนัขเพื่อให้สุนัขมีนิสัยที่ดีไม่หวงอาหาร จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุด

แต่ถ้าหากสุนัขของคุณเป็นจอมหวงอาหารเสียแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะต้องลงมือทำการแก้ไข โดยควรเริ่มตั้งแต่สุนัขแสดงพฤติกรรมการขู่ เพราะการขู่นับเป็นจุดเริ่มต้นของพฤติกรรมก้าวร้าว อันจะพัฒนาความรุนแรง ขึ้นเรื่อยๆ หากสุนัขไมได้รับฝึก หรือแก้ไขอย่างถูกวิธีพฤติกรรมนี้ จึงนับได้ว่าเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่นๆและสมาชิกในครอบครัว อย่างที่ไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะกับเด็กๆ ว่าแล้วเราลองมาดูวิธีการฝึก และวิธีการแก้ไขเพื่อให้สุนัขเลิกหวงอาหาร

1. ในช่วงเวลาของมื้ออาหารให้คุณใส่โซ่คอ และสายจูงสุนัขให้เรียบร้อย

จากนั้นสั่งสุนัขให้ นั่ง คอย หากสุนัขปฏิบัติตามคำสั่งของคุณเป็นอย่างดีแล้ว

2. ให้วางกะละมังเปล่าไว้ที่ด้านหน้าของสุนัข ทั้งนี้สุนัขจะต้องนั่งคอยอยู่ในตำแหน่งเดิม

ถ้าหากสุนัขไม่ทำตามให้คุณนำสุนัขกลับไปที่เดิมแล้วทำการแก้ไขโดยออกคำสั่ง นั่ง คอย อีกครั้ง

3. หากสุนัขนั่งนิ่งอยู่ในอาการที่สงบแล้ว ให้คุณหยิบอาหารสักเล็กน้อยวางไปในชามอาหารสุนัข

ซึ่งสุนัขจะต้องคอยอยู่เช่นเดิม

4. หากสุนัขเชื่อฟัง คุณเป็นอย่างดี ให้คุณยกกะละมังอาหารขึ้นแล้วยื่นให้สุนัขกิน พร้อมกับชม

ทำซ้ำไปเรื่อยๆ จนกระทั่งอาหารหมด สุนัขจะเริ่มเข้าใจว่าคุณเป็นผู้ให้อาหารไมได้มาแย่งอาหาร

5. หากสุนัขส่งเสียงขู่หรือคำราม ให้ออกคำสั่ง ไม่ ดังๆ แล้วยกอาหารออก หยุดให้อาหารทันที

พร้อมทั้งสั่งให้สุนัข นั่ง อีกครั้ง สุนัขจะเรียนรู้ว่าการแสดงพฤติกรรมดังกล่าวเป็นเหตุทำให้ต้องอดการกินอาหาร

6. ทำซ้ำ ข้อที่ 1 - 5 เหมือนเดิม ในทุกครั้งที่ให้อาหาร หากสุนัข เลิกพฤติกรรมการขู่หรือคำราม

ก็ให้คุณหยิบอาหารให้ไปเรื่อยๆ จนหมดมื้อ พร้อมกับกล่าวชมและลูบคลำที่ตัวสุนัข

การฝึกเพื่อแก้ไขพฤติกรรมดังกล่าวนี้

หากเริ่มทำฝึกและแก้ไขตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นลูกสุนัข

จะแก้ไขได้ง่ายกว่าและได้ผลรวดเร็วกว่าสุนัขที่โตแล้วมาก

ดังนั้นถ้าหากคุณพบว่าสุนัขของคุณเริ่มมีพฤติกรรมก้าวร้าวเพราะหวงอาหารหรือเพราะสาเหตุอื่นใดก็ตาม อย่างนิ่งนอนใจ เพราะถ้าปล่อยให้สุนัขแสดงพฤติกรรมเหล่านี้ไปเรื่อยๆ ไม่แน่ว่าคุณอาจจะเป็นเหยื่อรายต่อไปที่ต้องถูกสุนัขทำร้าย ทั้งนี้คุณควรหมั่นฝึกและทดสอบสุนัขเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมเหมาะสมให้คงอยู่กับสุนัขของคุณตลอดไป

ที่มา www.sunaknarak.com
http://www.chihuahuacity.net/bbs/viewthread.php?tid=3246&extra=page%3D2

บทความเกี่ยวข้อง