ภาวะท้องเทียม หรือท้องลมในสุนัข (Pseudocyesis or Pseudopregnency)

ผู้เขียน bokijung on Thursday, 12 November 2009

ท้องเทียมคืออะไร?

ท้องเทียม คือ อาการที่แม่หมาแสดงออกเหมือนกับว่ามีการตั้งท้องเกิดขึ้น โดยอาการดังกล่าว จะมี
การเปลี่ยนแปลงที่เราสามารถสังเกตได้ทั้งทางด้านพฤติกรรม และสรีระวิทยา แต่ในความเป็นจริง
หมาที่เป็นท้องเทียมไม่มีการตั้งท้องเกิดขึ้น
สาเหตุ ของเรื่องท้องเทียมนั้นเราไม่ทราบแน่ชัด พบเพียงว่าเกิดภาวะที่ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน
มีระดับสูงมากในร่างกายสัตว์ และมักจะเป็นหลังที่หมาเป็นสัดสิ้นสุดลง 6-8 สัปดาห์
อาการที่แสดงออก นั้นด้านพฤติกรรมจะมีการเปลี่ยนแปลง เช่น หมาจะขุดดินทำรัง จะเลือกสถานที่
เพื่อทำรังคลอดมีการหวงอาณาเขต มีการนอนกกของ อาจจะเป็นของเล่นอาจเป็นตุ๊กตาคล้ายกับว่า
กกลูกอย่างไงอย่างงั้น
การเปลี่ยนแปลง ที่แสดงออกมาทางสรีระวิทยาที่เราจะพบได้ในหมาที่มีอาการท้องเทียม คือ การ
ขยายตัวของช่องท้องการบวมตัวของเต้านม มีการหลั่งของน้ำนมออกมา ซึ่งทั้งมวลจะเห็นว่ามีอาการ
เหมือนหมาที่ตั้งท้องจริงๆ มาก ถ้าเราไม่ทำการตรวจโดยการทำอัตราซาวนด์ การเอกซ์เรย์ มีหวัง-
นั่งลุ้นกันเหงือกแห้ง แถมฝันสล่ายที่จะได้อุ้มลูกหมาเพราะที่แท้มันเกิดท้องเทียมนั่นเอง


การแก้ปัญหาท้องเทียมจะทำอย่างไร?

ท้องเทียม มันเกี่ยวพันกันสองปัญหาครับเรื่องของพฤติกรรมและเรื่องของร่างกาย และที่สำคัญไม่ใช่
อาการที่เจ็บป่วยและไม่ใช่โรคเป็นเรื่องของสภาพร่างกายหมาที่ เปลี่ยนแปลงไปในระยะเวลาหนึ่ง
เท่านั้น เราอาจจะปล่อยเลยไปก็ได้เพราะไม่นานครับระดับฮอร์โมนในร่างกายหมาก็จะเป็น ปกติเอง
โดยปกติประมาณ 6 สัปดาห์ อาการดังกล่าวจะหายไป แต่ถ้าท่านรำคาญที่หมามีน้ำนมหยดไหล ขุดดิน
นอนกกของเล่นทั้งวันเรา ก็สามารถนำไปพบสัตวแพทย์ได้ เพราะมียาที่รักษาอาการท้องเทียมเหมือนกัน

ขอบคุณที่มา : http://www.petgang.com/healthy/index.php?Group=13&Id=124

หน้า: 1 2

บทความเกี่ยวข้อง