ทำความรู้จักกับสุนัขกู้ภัย

ผู้เขียน admin on Tuesday, 26 January 2010

เหตุการณ์แผ่นดินไหวใน เฮติ ที่รุนแรง-สร้างความเสียหายมโหฬาร ในเบื้องต้นนั้นการค้นหาผู้รอดชีวิตเป็นภารกิจสำคัญที่ทั่วทั้งโลกเฝ้าจับตา ซึ่งนอกจากอุปกรณ์ไฮเทครูปแบบต่าง ๆ จะถูกนำเข้าไปใช้งานแล้ว “สุนัขกู้ภัย” เพื่อการค้นหาผู้รอดชีวิต ก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญ และในหลายกรณีก็ได้ผลดีกว่าอุปกรณ์ไฮเทค

“สุนัขกู้ภัย” ในเมืองไทยเราก็ใช่ว่าจะไม่มี…

และเร็ว ๆ นี้ก็จะมีสัมมนาสุนัขกู้ภัยด้วย ?

ในประเทศไทยเราก็มี “อาสาสมัครสุนัขกู้ภัย” หลายกลุ่ม ที่รวมตัวกันเพื่อฝึกฝนและพัฒนา เพื่อเตรียมพร้อมรับมือเหตุการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ ซึ่ง โครงการสุนัขกู้ภัยแห่งชาติ หรือ ทีอาร์ดีเอ (Thai Rescue Dog Association : TRDA) ก็เป็นอีกทีมที่ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนและจัดอบรมให้อาสา สมัครสุนัขกู้ภัย เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดเดาได้

โครงการนี้ก่อตั้งขึ้นโดย มูลนิธิพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เริ่มรวมตัวกันมาตั้งแต่ปี 2548 หลังเกิดเหตุการณ์ คลื่นยักษ์สึนามิ ถล่มชายฝั่งทะเลอันดามัน เพื่อรับสมัครอาสาสมัครพลเรือนเข้าปฏิบัติงานค้นหาและกู้ภัยสาธารณะ รวมถึงจัดการฝึกบุคคลเพื่อเป็นผู้บังคับสุนัข และฝึกสุนัขเพื่อค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยเป้าหมายในอนาคตยังคาดหวังว่า “สุนัขกู้ภัยไทย” จะมีโอกาสเป็นส่วน หนึ่งของ “สุนัขกู้ภัยแห่งสหประชาชาติ”

แต่ก่อนจะถึงวันนั้นได้ ในวันนี้ก็จำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อม และ “ฝึกอบรม” ให้เกิดความเชี่ยวชาญ สามารถ นำสุนัขมาใช้งานกู้ภัยได้จริง สามารถช่วยเหลือชีวิตคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สุทธิเกียรติ โสภณิก หัวหน้าโครงการสุนัขกู้ภัยแห่งชาติ (ทีอาร์ดีเอ) บอกกับทีม “สกู๊ปหน้า 1 เดลินิวส์” ว่า… นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์สึนามิขึ้น ทำให้สมาชิกในทีมรู้สึกว่าการใช้งานสุนัขกู้ภัยเพื่อค้นหาช่วยเหลือ เพื่อสนับสนุนภารกิจค้นหาผู้รอดชีวิต เป็นเรื่องสำคัญ จำเป็นต้องพัฒนาและฝึกอบรมสมาชิกให้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง จำเป็นต้องจัดอบรมสร้างความเข้าใจ เพิ่มองค์ความรู้เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในยามที่ต้องลงปฏิบัติงานในพื้นที่ จริง

“อย่างล่าสุดทางโครงการก็จะ ร่วมกับคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะสัตวแพทย์ศาสตร์กับคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จัด สัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ การเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถของสุนัขใช้งาน ในวันที่ 30 ม.ค. 2553 โดยมี ผศ.นสพ.กัมปนาท สุนทรวิภาต จากภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะสัตวแพทย์ จุฬาฯ เป็นวิทยากร เพื่อให้ผู้อบรมได้รับความรู้และความเข้าใจวิธีการฝึกฝนที่ถูกต้องตามหลัก วิทยาศาสตร์ รวมถึงการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น”

หัวหน้าโครงการสุนัขกู้ภัยแห่งชาติ-ทีอาร์ดีเอ บอกต่อไปว่า… การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จะเป็นการให้ความรู้ที่ถูกต้องกับเจ้าของสุนัขแต่ละสายพันธุ์ และสำหรับกลุ่มที่ใช้งาน และทั่วไป ในการฝึกและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพร่างกายของสุนัขให้ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมหากเกิดภัยพิบัติขึ้นในไทย ทีมสุนัขกู้ภัยจะได้เป็นส่วนหนึ่งใน การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

“การเตรียมความพร้อมของสุนัข และการฝึกให้สุนัขแข็งแรง เป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยที่จะทำให้การกู้ภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น” หัวหน้าทีมทีอาร์ดีเอกล่าว พร้อมทั้งยังบอกอีกว่า… ในปัจจุบันมีประชาชน สมาคมพัฒนาสายพันธุ์สุนัข หน่วยงานราชการ และองค์กรต่าง ๆ นำสุนัขหลายสายพันธุ์เข้ามาเป็นสุนัขใช้งาน โดยต่างคนก็มีหลักการฝึกแตกต่างกันไป บางครั้งอาจเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการฝึกหรือฝึกไม่ถูกวิธี จนอาจทำให้สุนัขเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ ตั้งแต่ในขั้นเล็กน้อยไปถึงมาก ทำให้ต้องมีการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ ในการฝึก เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพในการออกกำลังกายให้กับสุนัขอย่างถูกวิธี

“จะช่วยลดปัญหาการบาดเจ็บของสุนัขเอง และเพิ่มขีดความสามารถทางด้านกายภาคของสุนัขให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ตรงตามแต่ละสายพันธุ์ หรือตามวัตถุประสงค์ที่จะนำไปใช้งาน”

ทั้งนี้ หัวข้อในการสัมมนา “การเพิ่มประสิทธิภาพและ ขีดความสามารถของสุนัขใช้งาน” หลัก ๆ ก็มีอาทิ การคัดเลือกสายพันธุ์และการพัฒนาสายพันธุ์, สมรรถภาพและความสามารถในสายพันธุ์, โภชนาการสำหรับสุนัข, การฝึกฝนและออกกำลังกาย  ที่เหมาะสมกับสายพันธุ์-ในแต่ละวัตถุประสงค์การใช้งาน รวมถึงปัญหาของอาการบาดเจ็บ สาเหตุ การสังเกตอาการ วิธีปฐมพยาบาล เบื้องต้น และการป้องกันการบาดเจ็บจากการฝึกสุนัข

“ผู้เลี้ยงสุนัขจะได้รับความรู้และวิธีการฝึกที่ถูกต้อง เพื่อขยายต่อ ๆ ไปสู่ประชาชนทั่วไป ซึ่งสุดท้ายเมื่อสุนัขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็จะทำให้ปัญหาการบาดเจ็บ และโรคภัยของสุนัข ลดลง และผลพลอยได้คือทำให้สุนัขที่ถูกทอดทิ้งเพราะบาดเจ็บลดลงไปด้วยเช่นกัน” …สุทธิเกียรติกล่าว

“สุนัขกู้ภัย” คนไทยอาจจะยังไม่คุ้นในกรณี “ภัยพิบัติ”

แต่เมื่อมีกลุ่มอาสาสมัครเสริมภาครัฐอีกส่วน…ก็ถือว่าดี

เพราะ การ “กู้ชีวิต” นั้น…ทุกวินาทีล้วนมีค่ามาก !!!.

ขอขอบคุณบทความดีๆจาก เว็ปไซด์ เดลินิวส์  http://www.dailynews.co.th

บทความอื่นๆ